Aikido Breathing

Aikido Breathing

With constant practice you will reach the stage where your breathing will be long and calm and comfortable right from the start. You will then have forgotten your own body and will have entered into a world of nothing but breathing. You will feel as if it is the universe, and not yourself, that is doing the breathing. Finally you will come to comprehend yourself as part of the universe.

Hiroshi Ikeda interview by Aikido Journal

Sat, 13 Aug

Sáng nay thấy đuối nên tập ko nhiều.

Bộ quỳ với anh Thông.

Kokyu với cu Nhật.

Categories: Nhật ký Aikido

Thu, 11 Aug 2011

Sáng:
– Ushiro, kokyu với Thảo

Tối:
– Bokken, chém tại chỗ + shikko shomen ~ 800 lần

Reiko trong Rừng Nauy nói:

Tôi nhiều kiên nhẫn với người hơn là với mình, và có thể phát huy cái hay của người giỏi hơn là phát huy cái hay của mình. Tôi là loại người như vậy đấy. Tôi là cái chất nham nhám bôi ở cạnh bao diêm ấy. Nhưng chuyện ấy không sao đối với tôi. Tôi không phiền gì hết. Một bao diêm hạng nhất còn hơn một que diêm hạng nhì.

Hiểu được thêm về người đi dạy. Giỏi về chuyên môn, chưa chắc đã là người dạy giỏi, và người dạy giỏi cũng ko nhất thiết phải giỏi nhất về mặt chuyên môn.

Categories: Nhật ký Aikido

Tue, 09 Aug

Buồn ngủ kinh khủng.
Làm bộ Ushiro với cu Tiến. Tới cuối giờ thì tỉnh, giờ lại phê. Hic

Categories: Nhật ký Aikido

Sat, 05 Aug

Sáng:

  • Ikkyo, Nikkyo, Sankyo với cu Thanh
  • Ushiro Ikkyo với cu Trung
  • Futari: Khá hơn 1 chút

Tối:

  • Tập bokken, men khoảng 1.100 lần, tay bị phồng rồi
Categories: Nhật ký Aikido

Thu, 04 Aug

Sáng

Ushiro Ikyo, Nikyo, Sankyo, Shiho nage với anh Thông, Tuấn Gành Hào.
Đánh động shiho nage, kokyu với Tuấn Gành Hào.

Tối tập kiếm, men tại chỗ 3 x 300 lần.

Categories: Nhật ký Aikido