Home > Nhật ký Aikido > Thursday, 21 Jul

Thursday, 21 Jul

Sáng nay ho nhiều quá, gần sáng không ngủ được nên dậy đi tập luôn. Tập được 1 lát lại thấy khá hơn, không ho nữa.

Hôm nay tập toàn là kokyu

– Gyaku Hanmi Kokyu 1 – 10 với anh Thông, đánh tĩnh, đánh động

– Gyaku Hanmi, Ai Hanmi, Somen Uchi, Yokomen Uchi Kokyu 1 – 7 với Nhật

Mr. Bruce đã đến VT. Tối nay vào lớp để train.

Advertisements
Categories: Nhật ký Aikido
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: