Archive

Archive for the ‘Nhật ký Aikido’ Category

Techniques with Kick/Punch

On the last day training with Claude, he showed us how to perform techniques with kick and punch attacks. We warmed up with a pair shomen attack/defense exercise. Then we start with katate dori Irimi Nage. He focused on the way Uchi entered to Uke’s blind spot – leave the grabbed hand unmoved, just enter the body and then use the un-grabbed hand to release the grabbed hand. And again, Uke needs to move his head to keep looking into Uchi’s eyes then Uchi performs Irimi Nage. The same principles will be used for kick and punch attacks: Hand movement, Body movement, Keeping eye contact. But to defense with a real attack, Timing is another important factor that needs to be trained.

Advertisements
Categories: Nhật ký Aikido

August 22

Today I took a day off to be recovered from the seminars. I did some stretching exercises at 6:50AM instead and felt much better. These are the movements that I’m learning and I found out it’s perfect to start a day with these stretching.

Categories: Nhật ký Aikido

Claude Depannage sensei visit

Claude Sensei from France visited us on Sat Aug 5th. He is 55 years old, has been training Aikido for since twenty years old and hold the 3rd dan 10 years ago. He trained with Christian Tissier sensei for 10 years, until he got the 2nd dan. He told me he and the other 2 senseis are the first group of blackbelt under Christian sensei, now the other 2 guys are 6th dan and he is too lazy to take exam.

Read more…

Categories: Nhật ký Aikido

Bruce Robertson Sensei Visit

We had 3 training sessions with Sensei Bruce this summer (12 – 15 Aug). This year he taught us on Aikido fluidity (“dancing” with my wife), self defense, and safely control techniques. We’re happy to see he’s still very strong, flexible and training/teaching hard at the age 64 (he was born 1953). He was training for Manila Drug rehab security teams on the safely control techniques, which are very effective to take the drug users to the rehab centers. He also stressed on keeping center, elbows closed to body and circle movement when performing techniques. Read more…

My Shodan essay

Bài viết cảm nhận về Aikido, là bài thi viết trong kì thi Huyền đai của mình, và cũng là một bản tổng kết nho nhỏ một số trong rất nhiều những gì mình góp nhặt được từ Aikido trên chặng đường 5 năm.

 I. Sơ lược về Aikido

 Aikido được Tổ sư Ueshiba Morihei (14/12/1883 – 26/4/1969) phát triển từ những thập niên 1920. Nó là sự tổng hợp của các môn võ mà ông Morihei đã học, trong đó ảnh hưởng lớn nhất từ môn Daitoryu Aikijujutsu. Aikido không chỉ là các động tác võ thuật chiến đấu mà nền tảng bên dưới cũng như bao phủ lên trên nó còn là một triết lý về con người, về vũ trụ. Sở dĩ như vậy vì ngoài việc luyện võ, Tổ sư Morihei còn là người theo đạo phái Đại bản giáo (Oomoto), một đạo phái nhấn mạnh đến sự hòa hợp, hòa bình để đạt được một cõi hoàn hảo trong đời người. Triết lý này ảnh hưởng và thể hiện ngay trong tên của môn phái do Tổ sư đặt, và cũng là điểm mang lại sự khác biệt so với các môn võ khác.

Read more…

Categories: Nhật ký Aikido

Aikido Breathing

Aikido Breathing

With constant practice you will reach the stage where your breathing will be long and calm and comfortable right from the start. You will then have forgotten your own body and will have entered into a world of nothing but breathing. You will feel as if it is the universe, and not yourself, that is doing the breathing. Finally you will come to comprehend yourself as part of the universe.

Hiroshi Ikeda interview by Aikido Journal